Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers

Dance Barendrecht kan natuurlijk niet zonder enthousiaste vrijwilligers.
Er zijn al veel vrijwilligers actief die de vereniging regelmatig helpen. En kunnen we alle extra hulp gebruiken, soms voor een leuke commissie, soms voor een afzonderlijke activiteit. Samen  kunnen we dan uitstralen voor welke waarden wij staan als vereniging: plezier, kwaliteit, samenwerken en sportiviteit.
Als je vrijwilliger wilt worden gaan we graag met je in gesprek waar je je graag voor wilt inzetten en wat we van elkaar kunnen verwachten hierbinnen. 

Incidentele vrijwilliger

Vind jij het leuk om tijdens een evenement te helpen om er een geslaagde dag van te maken door bijvoorbeeld de kaartcontrole, catering, groepsbegeleiding, opbouw of afbouw te doen? Meld je dan aan via info@dancebarendrecht.nl. De activiteitencommissie zal contact opnemen indien er hulp nodig is bij een specifiek evenement.

Commissies

Kascontrolecommissie

Sponsorcommissie

Kledingcommissie

Communicatiecommissie

Activiteitencommissie

Jeugdcommissie

Vertrouwenscontactpersoon

Leden- en urenadministratie

Coördinator dansleiding

Vrijwilligers vacatures​

Op dit moment zijn er de volgende vacatures in de commissies.

Kascontrolecommissie

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie kijkt samen met de penningmeester of de financiën van het verenigingsjaar kloppen. Er wordt onder andere gekeken of de boekhouding correct is, of de contributie juist is geïnd en of het geld is uitgegeven aan zaken die passen binnen de doelen van de vereniging.

Een keer per jaar controleert de kascontrolecommissie de jaarstukken van de vereniging. Vervolgens brengt een lid van de kascontrolecommissie verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering,

Gevraagde kwaliteiten of ervaring

Tijdsbesteding

Contact

Sponsorcommissie

sponsorcommissie
De sponsorcommissie werft sponsoren en onderhoudt contacten met de bestaande sponsoren. Ook de organisatie van evenementen die als doel hebben om geld op te halen, zoals de grote clubactie, zijn de verantwoordelijkheid van de sponsorcommissie.

Taakomschrijving

Gevraagde kwaliteiten of ervaring

Tijdsbesteding

Contact

Sponsorcommissie

sponsorcommissie

De sponsorcommissie werft sponsoren en onderhoudt contacten met de bestaande sponsoren. Ook de organisatie van evenementen die als doel hebben om geld op te halen zoals de grote clubactie zijn de verantwoordelijkheid van de sponsorcommissie.

Taakomschrijving

Een keer per jaar doet Dance Barendrecht mee aan de grote clubactie. Leden verkopen loten om geld in te zamelen voor een door de vereniging bepaald doel. Je schrijft de vereniging in, bepaalt de verkoopmethodes en regelt de distributie en het innemen van de boekjes of machtigingen. Op de website van de Grote Clubactie staat een uitgebreid stappenplan omschreven. Benieuwd hoe het werkt, bekijk dan ook de video:
Ook eventuele andere sponsoracties die administratieve ondersteuning nodig hebben vallen binnen het takenpakket.

Gevraagde kwaliteiten of ervaring

Tijdsbesteding

Contact

Communicatiecommissie

ledenwerver
De communicatiecommissie verzorgt de communicatie binnen en buiten de vereniging via diverse kanalen en vormen. Het informeren van bestaande leden en het werven en binden van nieuwe leden behoort tot de taak van de commissie.

Taakomschrijving

Gevraagde kwaliteiten of ervaring

Tijdsbesteding

Contact

Activiteitencommissie

vrijwilliger vacature

De activiteitencommissie organiseert wedstrijden, shows en andere activiteiten voor de leden zoals een disco of een kamp.

Taakomschrijving

Gevraagde kwaliteiten of ervaring

Tijdsbesteding

Contact

Jeugdcommissie

jeugdcommissie
De jeugdcommissie denkt met het bestuur en de leiding mee over wat de vereniging nodig heeft en helpt bij het organiseren van events.

Taakomschrijving

Gevraagde kwaliteiten of ervaring

Tijdsbesteding

Contact